Kontrole


logo

  1. Dnia 9 stycznia 2017r. przeprowadzona została wizytacja programu edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać o miłość" w ramach projektu "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależniom od alkocholu, tytoniu i środków psychoaktywnych" przez Państwową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Wieluniu. 
     Wynik wizytacji: zaleceń nie wydano.

  2. Dnia 11 stycznia 2017r. przeprowadzona została Ocena stanu sanitarnego placówki przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Łódzi.                                                                                                                  
    Wynik kontroli: brak uwag.

  3. Dnia 26 kwietnia 2017r. przeprowadzona została kontrola w zakresie prawidłowości orgaznizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. 
    Wynik kontroli: Zaleca sie uzupełnienie statutu szkoły, zgodnie z § 12 ust. 1 załącznika nr 5b "R".

  4. Dnia 27 kwietnia 2017r. w zakresie: audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w celu wydania opinii z kontroli rocznego poświadczenia dotyczącego zarządzania w ramach programu Erasmus+ (audyt z art. 95 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16.11.2016r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), w tym w zakresie audytu operacji obejmującego projekt:

nazwa projektu: Europa Kształci Zawodowo II

numer projektu: 2015-1-PL01-KA102-015555

numery wniosków o płatność: wniosek o płatność na kwotę 111.193,00 EUR (raport końcowy)  ;
Wynik audytu: nie wniesiono uwag. 

 

Informacja wytworzona przez:
Jarosław Kubat
email: kubatjarek@gmail.com
, w dniu:  12‑02‑2018 11:02:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Kubat
email: kubatjarek@gmail.com
, w dniu:  12‑02‑2018 11:02:44
Data ostatniej aktualizacji:
12‑02‑2018 11:46:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie